Op Hodenpijl
restauratie 2004-2007

Op Hodenpijl biedt ruimte en tijd voor welzijn. De drie kernwaarden, ontmoeten, ontwikkelen en ontdekken, vormen een eenheid. Net als de drie gebouwen waaruit het complex Op Hodenpijl bestaat.

In de periode van 2004 tot 2007 werden de gebouwen grondig gerestaureerd en aangepast voor het plaatsvinden van nieuwe activiteiten, zoals concerten, toneel, exposities, lezingen enz. Op de website www.ophodenpijl.nl is daar alles over te lezen.

Op deze site, onderdeel van www.middendelfland.net,  het beeldverhaal van de restauratieperiode.   

 

Introductie
De Kerk
De Herdershof
De Pastorie
Geschiedenis
Fotoalbums
Colofon